Strona główna · Forum · Wskazówki dla jąkających · Autoterapia jąkania · Jak pomóc osobie jąkającej? · FAQ
Kluby J
Czat
Czatuje: 0 użytkowników
Materiały archiwalne
Kluby J - grupy wsparcia

Grupy samopomocowe i wsparcia dla osób jąkających się

Sytuacja wielu grup samopomocowych i wsparcia jest bardzo niestabilna. Niektóre istnieją "od zawsze", ale część z nich wciąż się pojawia, aby po chwili zniknąć. Dlatego też dostarczenie zawsze aktualnej listy niemal niemożliwe i dotychczasowa lista została usunięta.

Aktualizowaną listę Klubów J można znaleźć na stronie OSTOI pod adresem: Kluby J w Polsce. Dodatkowo Kluby często prowadzą własną stronę na Facebooku, która prawdopodobnie będzie zawierać aktualne informacje nt. działalności.

Należy również pamiętać, że Kluby J to nie jedyne grupy wsparcia dla osób jąkających się działające w Polsce. Przy Uniwersytetach w Katowicach i Krakowie działają Kluby Ludzi Mówiących Wystarczająco Płynnie (KLMWP). Opis pochodzący z Facebooka krakowskiej grupy KLMWP:

Klub Ludzi Mówiących Wystarczająco Płynnie to grupa autoterapii dla osób jąkających się, ale także grupa wsparcia dla logopedów, psychologów, studentów planujących rozpocząć pracę terapeutyczną z osobami jąkającymi się. Naszą ideą jest praca w nurcie modyfikacji jąkania. Pragniemy, aby osoby uczęszczające na spotkania mogły doświadczyć modyfikacji jąkania, zwiększenia pewności siebie a także możliwości podzielenia się własnym doświadczeniem, uczuciami, postawami związanym z jąkaniem. Naszym celem jest także obalanie mitów, stereotypów oraz tworzenie społecznej świadomości.