Leczenie jąkania – metody

Obrazek>Leczenie jąkania – metody
leczenie jąkania

Leczenia jąkania – metody

Istnieje wiele metod leczenia jąkania. Metody leczenia łączy się w programy , które stosują ośrodki terapeutyczne i logopedzi. Rozróżniamy metody bezpośrednie i pośrednie. Ich znajomość pozwoli jąkającemu wybrać najlepszą dla siebie i znaleźć odpowiedniego terapeutę. Przedstawię te metody w kilku częściach. Dziś pierwsze pięć metod bezpośrednich.


Metody bezpośrednie to po prostu ćwiczenia poprawiające wymowę. Mogą nakierowywać jąkającego na akt mówienia lub odwracać jego uwagę. Na początku zajmiemy się metodami nakierowującymi na akt mówienia.

Analiza objawów jąkania

Polega na obserwacji niepłynności własnej mowy i ruchów (tików) które jemu towarzyszą. Pomocne są nagrania audio i wideo. Osoba jąkająca się ma okazję zobaczenia i usłyszenia swojej wady. Nierzadko takie informacje budzą lęk i zażenowanie. Uświadomienie sobie własnego jąkania jest niezbędne do samokontroli. Taka analiza jest wskazana w zaawansowanym jąkaniu.

Metoda cienia
Lekarz wypowiada tekst mający od 100 do 300 wyrazów, natomiast jąkający się go powtarza z opóźnieniem o 1-2 wyrazy. Dzięki temu pacjent podąża niczym cień za logopedą. Na początku tempo mówienia jest wolne, następnie przyśpieszone, przy zmieniającej się intonacji.

Intonacja – nadawanie czytanemu tekstowi melodii, poprzez zmianę modulacji głosu, w celu wyrażenia emocji lub oddania charakteru danej wypowiedzi.
Dzięki intonacji rozpoczynamy zakończenia zdań i fraz. Pomaga nam to rozróżnić zdania pytające, rozkazujące i oznajmujące.

Tę metodę pacjent przeważnie opanowuje w ciągu 3-4 sesji. Można także stosować czytanie zsynchronizowane lub wspólne czytanie w grupie jąkających się.

Metoda „Echo”
Istotą metody jest mówienie w sposób zsynchronizowany z własnym echem opóźnionym o 0,1 s – 0,3 s, dzięki czemu niepłynność mówienia pojawia się, ale tempo mówienia jest przesadnie zwolnione. Echokorekcja zakłada prowadzenie ćwiczeń w sytuacji emocjonalnie sztucznej, czyli mówienie z echokorektorem w gabinecie logopedy, emocjonalnie łatwej, czyli mówienie z echem zapamiętanym w warunkach domowych i emocjonalnie trudnej, czyli mówienie np. w szkole z echem zapamiętanym. Jest ona bardzo popularna w Polsce, co nie znaczy, że jest zawsze poprawnie stosowana. Najczęstszym błędem jest mówienie niezsynchronizowane z echem, przesadne zwalnianie tempa mówienia, ograniczanie się tylko do ćwiczeń gabinetowych.

Metoda Frazera

Autoterapia, czyli to co możemy zrobić sami:

1. Mów powoli i z namysłem: mów wolno, rób pauzy, które są momentami ciszy, bez pomruków i chrząkań.
2. Jąkaj się bez wysiłku: rozpocznij od naprzemiennego rozluźniania i napinania mięśni warg, języka, żuchwy, szyi, ramion, mów i czytaj pełnym energicznym głosem, ale bez napięć własnych mięśni, przyznaj się do tego, że jąkasz się.
Nie unikaj wypowiadania trudnych wyrazów, ograniczania długości wypowiedzi, wyręczania się w rozmowie (np. przez telefon) drugą osobą itp.
3. Eliminuj współruchy towarzyszące jąkaniu:
naśladuj te zbędne ruchy najpierw bez równoczesnego mówienia, potem w czasie mówienia do siebie, a następnie podczas rozmowy; staraj się równocześnie zmienić szybkość i zasięg współruchów. Utrzymaj kontakt wzrokowy z rozmówcą.
4. Określ, jak to się dzieje, że jąkasz się:
drobiazgowo kontroluj swoje ruchy biorące udział w oddychaniu. fonacji i artykulacji,
naśladuj własne jąkanie w celu porównania go z płynnym mówieniem, postaraj się jąkać maksymalnie wolno, aby blokowanie wypowiedzi przebiegało maksymalnie łagodnie.
5. Modyfikuj bloki w mówieniu: kiedy czujesz, że blok zaraz nadejdzie, to powinieneś zrobić pauzę – zamilknąć na moment, rozluźnić mięśnie artykulacyjne i doprowadzić je do stanu spoczynku, przypomnieć sobie, jakie błędne ruchy wykonywałeś w momencie jąkania, przygotować się do mówienia powolnego, z przeciąganiem, rozpocząć mówienie dopiero wtedy, gdy oddech jest zupełnie spokojny, w czasie bloku nie walczyć z nim, nie przerywać mówienia, nie rozpoczynać nowego słowa; postaraj się przedłużyć aktualnie wymawianą głoskę i uświadom sobie, jaki wadliwy ruch spowodował ten blok, jeżeli to zrobisz, przejść do wymawiania następnych głosek wolno i z przeciąganiem, nie zachowywać się tak, jakby się nic nie stało, powtórzyć to słowo, na którym zająknąłeś się i zwrócić uwagę, jak je wypowiadasz.

Metoda Froeschelsa

Nazywana jest także „metodą żucia” i bazuje na zależności między żuciem a artykulacją. Wyjaśnia się więc jąkającemu analogie i różnice między żuciem a mówieniem. Zachęca się go do żucia z udziałem głosu. Ma mówić w wolnym tempie i cały czas myśleć o żuciu. „Przeżuwając” sylaby i słowa czyta i wypowiada ciągi zautomatyzowane (np. nazwy dni tygodnia). Potem mówi frazy, zdania i dłuższe wypowiedzi cały czas myśląc o żuciu. Omawiana metoda wymaga przełamania naturalnego oporu przed żuciem w czasie mówienia, które wydaje się nienaturalne i sztuczne.

Zobacz Spis części

Zapraszamy na forum: „Ośrodki terapeutyczne / logopedzi”