Wrocławski Klub J – historia

Obrazek>Wrocławski Klub J – historia
Wrocławski Klub J – historia


W czasie X Ogólnopolskiego Zjazdu Szkoleniowego Osób Jąkających się, powołano do życia Wrocławski Oddział PZJ z tymczasowym zarządem oddziału – prezesem, na którego po konsultacjach wyznaczono moją skromną osobę. Na początku nie bardzo chciałem się zgodzić, myślałem, że sobie nie poradzę. We Wrocławiu zaczynaliśmy od zera. Nie mieliśmy ani lokalu, ani logopedów, ani ludzi jąkających się…

LOKAL

Dzięki ludziom życzliwym udało się bezpłatnie użyczyć lokal, w którym mogliśmy się spotykać. I tak dzięki Ewie Kostrzewie od grudnia 1999 do czerwca 2000 spotykaliśmy się w Policealnym Studium Zawodowym, dzięki Małgorzacie Gorący i Tadeuszowi Krasoniowi – we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (X 2000-VI 2001). Od X 2001 do VI 2004 spotykaliśmy się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP przy ul. Wagonowej, dzięki uprzejmości kanclerza tej Szkoły Pana Edwarda Błaszczyka.
Obecnie od października 2004 roku co dwa tygodnie we wtorki nasza grupa wsparcia spotyka się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 przy ul. Borowskiej 105.

LOGOPEDZI

Dzięki sprzyjającym okolicznościom udało się nawiązać współpracę z logopedami – pasjonatami. Od marca 2000 r. działała u nas Anna Bukowska, od października 2000 r. – Maria Elżbieta Roszka, od czerwca 2001r. – Jolanta Krukowska, od grudnia 2002 r. – Anna Solecka-Kucaj z Wałbrzycha. Te wspaniałe logopedki, a także zaproszeni goście, opracowali dla członków naszego Oddziału zajęcia terapeutyczno-logopedyczne, w czasie których pojawiały się m.in.:
* ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i relaksacyjne;
* ćwiczenia z zakresu komunikacji niewerbalnej, mowy ciała;
* sposoby radzenia sobie ze stresem (Grażyna Biłogan);
* trening asertywności (Anna Biernacka-Bryk, Małgorzata Kozłowska);
* znaczenie motywacji w terapii jąkania;
* samoakceptacja, dostrzeganie swoich dobrych stron;
* metoda z użyciem tzw. korektora cyfrowego ;
* warsztaty kształcące komunikację międzyludzką (rozmowy telefoniczne, przygotowywanie wystąpień na forum).

LUDZIE JĄKAJĄCY SIĘ

Ze spotkania na spotkanie zaczęło przychodzić coraz więcej osób. Na spotkaniu opłatkowym w grudniu 2003 r. było 15 osób. Wszystkich informujemy o możliwości starania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dzięki któremu można korzystać z dofinansowań.
W latach 1999-2003 udało się rozwinąć naszą działalność.
1) Stworzyliśmy stronę internetową naszego Oddziału: www.pzj.com.pl.
Twórcą i pierwszym webmasterem (do kwietnia 2003) był Tomek Jaśków. Następnie Anna Ostrowska z Warszawy (do grudnia 2005). Obecnie webmasterem jest Łukasz Janas z Ptaszkowej.
2) Członkowie Wrocławskiego Oddziału brali udział w corocznych turnusach integracyjno-rehabilitacyjnych oraz zjazdach organizowanych przez PZJ.
3) Czynnie uczestniczyliśmy w akcjach informacyjnych z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się.
4) Udzielaliśmy wywiadów dla telewizji, radia, prasy lokalnej na temat naszej działalności.
5) W październiku 2002 r. współorganizowaliśmy konferencję nt. „Dziecko jąkające się w przedszkolu i szkole”, na której prezentowaliśmy cele i formy działalności PZJ.
6) W listopadzie 2003 r. współorganizowaliśmy XIV Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się w Szklarskiej Porębie.
7) W październiku 2008 współorganizowaliśmy Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się w Karpaczu.

Nasza działalność została doceniona. Na XI Ogólnopolskim Zjeździe Osób Jąkających się w 2000 r. w Krakowie zostałem wyróżniony tytułem najaktywniejszego działacza Polskiego Związku Jąkających się w 2000 r. To wyróżnienie należało się wszystkim osobom, które mnie wspierały w działaniach. Dlatego postanowiłem corocznie przyznawać tytuł najaktywniejszego działacza Wrocławskiego Oddziału PZJ. W 2001 r. tytuł ten otrzymała Anna Bukowska, w 2002 r. – Tomasz Jaśków, a w 2003 r. – Anna Ostrowska z Warszawy.
Działalność na rzecz osób jąkających odmieniła mnie. Czułem się dowartościowany.

—–


Zobacz też podstronę Wrocławskiego Klubu „J”