"Gość Demostenesa" – Wojciech Górecki

Obrazekmg src=”http://www.biostymulacja.pl/modules/files/Wojciech-Gorecki-6.jpg” border=”0″ width=”100″ height=”120″ align=”left” />„Gość Demostenesa” – Wojciech Górecki

Naszym Gościem jest pan Wojciech Górecki, psycholog, terapeuta i biohipnolog z Gabinetu Biostymulacji w Warszawie. Specjalnie dla naszych użytkowników Pan Wojciech wyjaśnia na czym polega hipnoza i przybliża nam leczenie jąkania tą metodą.

Jąkanie jest jednym z bardziej przykrych zaburzeń mowy polegające na przerywaniu toku mowy poprzez nieskoordynowane ruchy mięśni fonacyjnych , artykulacyjnych i oddechowych. Definicji tego zaburzenia jest wiele.

Najczęściej jąkanie dzieli się na :

– jąkanie kloniczne , w którym dominują skurcze toniczne, powodujące powtarzanie dźwięku np. „pa..pa..palto”. Stwierdzono, że jest to łagodniejsza i bardzo często nieuświadomiona forma jąkania.

– jąkanie toniczne , w którym dominują skurcze toniczne powodujące tzw. Bloki w czasie mówienia . Jest to bardziej zaawansowana forma jąkania

– jąkanie kloniczno – toniczne, w którym występują skurcze mieszane
Jest wiele teorii przyczyn powstawania jąkania, według Z. Tarkowskiego ( 1999) teorie wyjaśniające przyczyny powstania jąkania można podzielić na :

– biologiczne
– psychologiczne
– bahawioralne
– lingwistyczne

Natomiast według teorii psychologicznych jąkanie ma rodowód psychogenny i jest traktowane jako objaw nerwicy, a źródło jego tkwi w podświadomości.
Ks. prof.dr hab. Jan Bielecki UKSW , twierdzi, że bardzo często przyczyną jąkania jest lęk.
Z mojego doświadczenia również wynika iż w znacznym stopniu źródłem jąkania jest lęk związany z przeżyciem traumatycznym zepchnięty do podświadomości. W większości przypadków osoba nie zdaję sobie z prawy z sytuacji stresowych, które są przyczyną jąkania.
Z upływem lat doświadczenie traumatyczne powiększa się, a każdy nieudany podjęty krok prawidłowej mowy jest zarejestrowany przez mózg, co rodzi zespół natrętnych myśli i różne objawy nerwic.
W tej sytuacji problem niepłynności mowy można porównać do czubka góry lodowej. Często ma ono mniejsze znaczenie niż pragnienie ukrycia wady, z czego jąkający często nie zdaje sobie sprawy.

Hipnoterapia jest kluczem do podświadomości umożliwiającym dotarcie do faktów i przeżyć traumatycznych, które zostały zepchnięte w głęboką sferę nieświadomą. W hipnozie terapeutycznej, którą stosuję osoba zachowuje świadomość i kontrolę, co daje jej poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Jest to stan relaksacyjny, w którym najłatwiej przebiega proces uczenia oraz łatwo pojawia się gotowość do pozytywnych zmian na poziom nerwowym i organicznym.

Metoda ta pozwala dotrzeć do umysłu podświadomego poprzez „ominięcie” wyuczonych ograniczeń uniemożliwiających powrót do zdrowia i dotarcie do tych mocy uzdrowicielskich, które istnieją w każdym z nas w dwojaki sposób: po pierwsze poprzez przekazanie właściwych słów językiem symboli i obrazów zostaje pobudzony system nerwowy na poziomie komórkowym, który aktywizuje nieświadomy potencjał umysłu, a po drugie „ominąć” sztywne stereotypy myślenia, działania, które uniemożliwiają dotarcie do danego problemu, czy też objawu. W trakcie procesu terapeutycznego tego typu wyuczone ograniczenia, czyli mechanizmy obronne zostają anulowane i dzięki temu rozwiązania problemów pojawiają się jakby same.

W terapii jąkania ta metoda pozwala dotrzeć do przyczyn powstałych objawów. Według dr Aleksandra Daniłowa , psychiatry i hipnoterapeuty klinicznego jedynie hipnoterapia pozwala dotrzeć do traumatycznych przeżyć z dzieciństwa do ( 6-ciu lat). A w tym okresie może być wiele przeżyć stresowych zepchniętych do podświadomości powodujących w następstwie zaburzenie płynności mowy.

Terapię jąkania prowadzę indywidualnie. Składa się z dwóch etapów:

1 etap
– trwa miesiąc i obejmuje 8 sesji terapeutycznych, które prowadzone są dwa razy w tygodniu

2 etap
– 1 sesja w tygodniu

W tym okresie staram się dotrzeć do źródła przyczyny jąkania. W niektórych przypadkach po drugiej sesji jest już znana przyczyna, którą w następnych sesjach trzeba przepracować, wzmocnić u takiej osoby poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości pewności siebie i większą motywację do pozytywnych zmian. W trakcie przeprowadzonej każdej sesji następują pewne pozytywne zmiany w kształtowaniu prawidłowej mowy poprzez redukcję lęku i stresu, który był podłożem tej przypadłości. Po zakończeniu tego etapu intensywnej terapii następny etap obejmuje jedną sesję w tygodniu przez okres miesiąca lub dwóch w zależności od przypadku. Jest to etap utrwalający osiągnięty stan prawidłowej mowy w pierwszym etapie terapeutycznym.
Każda terapia poprzedzona jest rozmową z osobą zainteresowaną wyjaśniając jej mechanizm pozbycia się problemu z nieprawidłową mową.

Wojciech Górecki
Psycholog
z Gabinetu Biostymulacji

——–

Zaproponuj osobę do programu „Gość Demostenesa”
Zapraszamy także na forum: „Leczenie jąkania hipnozą”