"Gość Demostenesa" – Antoni Bochniarz

Obrazek>„Gość Demostenesa” – Antoni Bochniarz
„Gość Demostenesa” – Antoni Bochniarz

Serdecznie witamy w naszym serwisie pana Antoniego Bochniarza, specjalistę od zaburzeń mowy i psychoterapeutę z Gabinetu Logopedycznego w Żorach. Specjalnie dla użytkowników „Demostenesa” nasz Gość napisał artykuł o urządzeniach elektronicznych pomocnych w terapii jąkania.


Elektronika z pomocą jąkającym się

Od ponad trzydziestu pięciu lat zajmuję się projektowaniem, testowaniem i wdrażaniem różnych urządzeń na rzecz osób mających problemy z komunikacją słowną. Śledzę biuletyny urzędów patentowych i staram się przenosić na grunt logopedii osiągnięcia takich dziedzin jak: elektronika, informatyka, akustyka, biocybernetyka. Od bardzo wielu lat wspieram swoje oddziaływania terapeutyczne pomocami technicznymi i elektroniczno – informatycznymi.

Do mego gabinetu trafiają najczęściej osoby, które próbowały z różnym powodzeniem wielu metod terapeutycznych. Przybywają też tacy, którzy uprawiają turystykę terapeutyczną.
W pierwszych latach swej pracy frustrowałem się, gdy nie mogłem komuś pomóc. Nie byłem do końca świadom, że ilość uwarunkowań, leżących po stronie pacjenta, jest tak duża, że efekt w dużej mierze zależny jest od czynników leżących poza terapeutą. Mój dyskomfort zaowocował pobytem na wielu szkoleniach w klinikach krajowych i poza granicami Polski. Śledzę też to, co za granicą wspomaga pracę logopedy. Trzydzieści siedem lat doświadczeń w pomaganiu jąkającym się doprowadziło mnie do wniosku, że najlepsze efekty uzyskuje się w terapii, która nie ogranicza się tylko do objawu, nie tylko na nim skupia się. Najlepsze efekty udaje mi się uzyskać, gdy pacjent podczas terapii da mi szansę oddziaływania na całego człowieka w jego sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. W ostatnich latach taki rodzaj terapii preferuję. O metodach, strategiach i sposobach pomagania jąkającym się piszę w moich książkach (zobacz: www.demostenes.pl).

Jednym ze sposobów pomagania jąkającym się jest wspomaganie terapii urządzeniami elektroniczno-informatycznymi. W tym doniesieniu ograniczę się jedynie do najnowszych i najbardziej efektywnych pomocy. Wymienione niżej pomoce, zaprezentowane również na mojej stronie, mogą być pomocne jąkającym się w indywidualnej pozagabinetowej terapii, jak i w gabinecie logopedy. Oto kilka przykładów urządzeń zaprojektowanych w ostatnich latach:

Echo-dyktafon

Jest to miniaturowy, cyfrowy, dyskretny korektor mowy. Przy jego projektowaniu uwzględnione zostały najbardziej sprawdzone parametry starszego typu korektorów mowy. Ze względu na swoją miniaturyzację (może być schowany do kieszeni) i na jakość sygnału mowy, daje doskonałe rezultaty szczególnie u tych osób, które podlegają zwalniającemu mowę wpływowi echa. Aparat ma też funkcję rewerberacji, która wzmacnia efekt echa. Spełnia on funkcję cyfrowego magnetofonu, pozwala zapisywać efekt wypowiedzi, kontrolować i analizować je natychmiast po zaprzestaniu mówienia. Mówienie z aparatem pozwala wytworzyć nowe warunki wypowiedzeniowe, o ile korzystający z niego ćwiczy systematycznie i przez dłuższy czas. O nowe nawyki łatwiej, gdy okres jąkania jest krótszy (np. u dzieci). Podczas korzystania z tego aparatu nie trzeba myśleć, że należy mówić powoli. Aparat sam o to dba. Jedynie miniaturowe słuchawki douszne wskazują na to, że ktoś korzysta z jakiegoś aparatu. Aparat jest wyposażony w akumulator, którego wydajność sięga 20 godzin. Zamiast pokręteł, ma zamontowane przyciski. Wybór funkcji i parametrów jest sygnalizowany głosowo.
Antoni Bochniarz

Echo-relaksometr
Jest to małych rozmiarów cyfrowe urządzenie elektroniczne zawierające moduły: echa, rewerberacji, metronomu, relaksometru, oscylografu. Nagromadzenie w jednym urządzeniu wielu użytecznych w terapii funkcji czyni aparat narzędziem ergonomicznym i efektywnym.
Aparat jest pomocny w terapii jąkania, tachylali, zaburzeń o charakterze dyslalii, w technikach relaksacyjnych, w hipnozie. Jego krótka prezentacja znajduje się na stronie: www.demostenes.pl
Urządzenie spełnia funkcję spowalniania mowy, zapisywania jej, analizowania pod względem akustycznym. Jest też generatorem sygnałów, czyli spełnia funkcję metronomu. Wykreślnie i akustycznie wizualizuje zmiany stanu emocjonalnego w trakcie badania i ćwiczeń relaksacyjnych.

Mini-echo
Jest to aparat, którego trzecia już wersja charakteryzuje się tym, że posiada on funkcję echa, rewerberacji i automatykę włączania głosem i dostosowywania się do warunków otoczenia. Jego zadaniem jest spowalnianie mowy, pogłębianie wdechu i wydłużanie fazy wydechowej – czyli tworzenie nowych warunków wypowiedzeniowych. Jest dwukrotnie większy niż echo-dyktafon, ale też z powodzeniem mieści się w kieszeni i jest dyskretny w użytkowaniu.

Relaks 3

Jest to program komputerowy z interfejsem, którego przydatność daleko wykracza poza logopedyczne zastosowania. Z jego pomocą kadra polskich olimpijczyków trenowała na olimpiadę.
Zadaniem programu jest wizualizowanie wykreślnie i liczbowo stanów zmian emocjonalnych podczas terapii i ćwiczeń. Stan pobudzenia emocjonalnego (lęku) jest w sposób obiektywny zmierzony i wizualizowany. Daje to terapeucie i pacjentowi informacje zwrotną o tym, jak duże było pobudzenie emocjonalne, jak długo zalegało, jaki bodziec je wywołał, jaka jest amplituda stanów emocjonalnych, jaka reaktywność na bodźce. Doświadczony terapeuta potrafi z jego pomocą wykrywać obszary przeżyć nacechowane lękiem, weryfikować hipotezy terapeutyczne i pogłębiać diagnozę. Program może spełniać (w pewnym zakresie) funkcję wykrywacza kłamstw. Został zaprezentowany na stronie:
www.demostenes.pl. Wspomaganie psychoterapii tym programem okazuje się być przydatne zarówno w terapii jąkania, jak i w terapii innych zaburzeń nerwicowych, a także w terapii pozawałowej. Opracowałem też dostosowane do potrzeb jąkających się opracowanie na płycie CD pt. „Relaks dla jąkających się”. Efekty tego opracowania sprawdzam m.in.. za pomocą programu Relaks 3.

Antoni Bochniarz
Specjalista od zaburzeń mowy
z Gabinetu Logopedycznego w Żorach.
Tel: 32 4342548.


——–

Recenzje książek pana Antoniego Bochniarza dostępne są także w naszej Biblioteczce

Zaproponuj osobę do programu „Gość Demostenesa”

Zapraszamy także na forum: „Pomoc w jąkaniu”