Prośba o pomoc w prowadzeniu badań od dr K. Węsierskiej

0

ObrazekSzanowni Państwo,

bardzo proszę o pomoc w prowadzeniu badań naukowych związanych z zaburzeniami płynności mowy. Tym razem wspólnie z kolegami z Chapman University (USA), we współpracy z kolegami z Austrii i Słowacji, prowadzimy badania sondażowe wśród rodziców. Celem tego projektu jest rozpoznanie opinii, uczuć, poziomu wiedzy – związanych z wystąpieniem jąkania u ich dziecka.

Ankieta jest skierowana do rodziców osób jąkających się i jest anonimowa, prosimy by jej nie podpisywać. Jedyna ważna dla nas informacja zwrotna to województwo z jakiego pochodzi rodzina.

Staramy się pozyskać dane od rodziców dzieci jąkających się zarówno w wieku przedszkolnym, jak i starszych – w wieku szkolnym, także młodzieży pracującej. Górna granica wieku dziecka jąkającego się nie została ustalona, sugerujemy się raczej pamięcią rodziców – na ile są w stanie przywołać w pamięci zdarzenia z dość odległej przeszłości (jąkanie ma najczęściej swój początek w okresie przedszkolnym). Nie jest istotne, czy dziecko brało udział w jakiejkolwiek formie terapii czy nie. Ważne jest jednak, by kwestionariusz wypełnił rodzic, a nie osoba jąkająca się.
Zależy nam na możliwie różnorodnej grupie respondentów.

W związku z tym bardzo serdecznie proszę Państwa o rozdawanie tego kwestionariusza rodzicom dzieci/osób jąkających się  i odesłanie skanu odpowiedzi  lub kwestionariusza drogą mejlową lub pocztą tradycyjną.

Podaję adresy:
katarzyna.wesierska@us.edu.pl

dr Katarzyna Węsierska
Instytut Języka Polskiego UŚ
pl. Sejmu Śląskiego 1 (pok. 512)
40-032 Katowice

Z góry bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w prowadzeniu tego badania. Razem z kolegami z Austrii, Słowacji i USA wierzymy, że rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajdują się rodzice osób jąkających się pomoże nam w opracowywaniu skuteczniejszych strategii wczesnej interwencji w jąkaniu.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pomoc w prowadzeniu badań.
Serdecznie pozdrawiam, łączę wyrazy szacunku, Katarzyna Węsierska

Odnośnik do ankiety

0