Oświadczenie Wydawcy książki „Głos odzyskany” Doreen Lenz Holte

ObrazekW związku z dołączonymi do polskiego tłumaczenia „Głosu odzyskanego” Doreen Lenz Holte przypisów autorstwa p. Reginy Panaś, które:
– stoją w całkowitej sprzeczności z ideą książki oraz manipulują jej treścią,

– uznało za szkodliwe i błędne merytorycznie szereg osób ze środowiska osób jąkających się i środowiska terapeutycznego,
– uznane zostały za nieetyczną reklamę jednego z ośrodków terapii mowy,
zostało uzyskane od Wydawnictwa poniższe oświadczenie.

Czytelnicy książki „Głos odzyskany” proszeni są o zapoznanie się z tym oświadczeniem oraz ignorowanie wspomnianych przypisów.

Oświadczenie Wydawnictwa Edukacyjnego Sp. z o.o. w sprawie polskiego wydania książki Doreen Lenz Holte Głos odzyskany. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się

Niezmiernie nam przykro, że komentarze zawarte w przypisach do polskiego wydania Głosu odzyskanego zostały odebrane przez część osób ze środowiska jąkających się oraz logopedów zajmujących się nowoczesną terapią jąkania jako poważne błędy merytoryczne i brak zrozumienia przesłania książki.

Głos odzyskany jest piękną i pouczającą pozycją. We wstępie jest to wyraźnie zaznaczone. Chodziło nam o zasygnalizowanie innych stanowisk niż przyjętego w książce – przyznaję, być może daliśmy niezbyt fortunne przykłady – jednak chodziło tylko o sygnał – jak w praktyce wygladają realia – bowiem trudno zaprzeczyć, że codzienna praktyka w tej dziedzinie pozostawia zapewne jeszcze w licznych przypadkach wiele do życzenia. Naszym celem nie było pouczanie ani dawanie wykładni postępowania – lecz zasygnalizowanie polskiemu czytelnikowi – czego może się również spodziewać rodzic, oddając dziecko terapeucie. Naszą intencją absolutnie nie było kwestionowanie najnowszych trendów w balbutologii.

Absolutnie też nie zamierzaliśmy krytykować rodziców dzieci jąkających się – z całą pewnością nie było to zamiarem autorki komentarzy, tym bardziej że problemu niepłynności doświadczyła sama, gdy jej syn był w drugiej klasie szkoły podstawowej. Było to zresztą bezpośrednim impulsem dla podjęcia przez nią studiów i – po ich ukończeniu – rozpoczęciu pracy w tym zakresie.

Przyznajemy, z przypisów rzeczywiście wyłania się bardzo jednostronny – jak na dyskusję – głos. Przypisów tych nie ma zbyt wiele, w większości ograniczają się do krótkich, jednozdaniowych komentarzy, nie sądziliśmy, że ich treść będzie potraktowana jako tak bardzo narzucająca się. Czy rzeczywiście te uwagi są w stanie przysłonić wymowę sugestywnego przekazu Autorki?

Autorka przypisów nie polemizuje z Głosem odzyskanym. Gdyby tak było nie podjęłaby się napisania krótkiego wstępu będącego afirmacją zawartych w książce p. Holte idei.

Przyznajemy, że być może niektóre sformułowania powinny zostać doprecyzowane, poprzedzone np. przysłówkiem: „przeważnie” lub „niekiedy”…
Pozostałe komentarze mogły być również inaczej sformułowane, jednak nie sądziliśmy, że będą one aż tak krytycznie analizowane i że zaczną żyć swoim własnym życiem – w sytuacji, gdy stanowią absolutnie marginalną część tej publikacji.

Wyrażamy ubolewanie, że w przypisach wymieniony został jeden z polskich ośrodków zajmujących się diagnozą i terapią jąkania, co może sprawić wrażenie jego reklamowania – nie było to w żadnym wypadku intencją Wydawcy.
Niemniej, czujemy się odpowiedzialni za zaistniałą sytuację i bardzo za nią przepraszamy. Dobro dziecka i jego zdrowie psychofizyczne było, jest i będzie dla nas zawsze najwyższą wartością.

Dlatego zobowiązujemy się, że przy najbliższym nakładzie usuniemy kontrowersyjne uwagi albo zastąpimy je bardziej przemyślanym stanowiskiem kogoś o większych kompetencjach w dziedzinie terapii jąkania i tym samym zweryfikujemy bibliografię.

dr Adam Ruta
Prezes Zarządu WE