Warsztaty LOGOLab – Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się (20.09.2020)

Szanowni Państwo,

w imieniu prof. Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach logopedycznych organizowanych w ramach projektu LOGOLab – Dialog bez barier. Warsztaty  Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się, które odbędą się 20 września 2020 roku, są adresowane do logopedów, studentów logopedii,  a także środowiska osób jąkających się. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej oraz w załączniku..

Serdecznie pozdrawiam, z wyrazami szacunku

Katarzyna Węsierska

-- 
dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ
+48 604 776 149
katarzyna.wesierska@us.edu.pl
Instytut Językoznawstwa 
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski
www.ijp.us.edu.pl
European Fluency Specialist
www.europeanfluencyspecialists.eu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach logopedycznych organizowanych w ramach projektu LOGOLab – Dialog bez barier. Warsztaty pn. Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się odbędą się 20 września 2020 roku i, dzięki wsparciu funduszy EOG oraz funduszy norweskich (w ramach Programu Edukacja), będą dla ich uczestników bezpłatne.

Zaproszenie kierujemy do logopedów, studentów logopedii, a także środowiska osób jąkających się. Warsztaty planujemy zorganizować w sytuacji bezpośredniego kontaktu przy zachowaniu zalecanego rygoru sanitarnego. Spotkanie odbędzie się w sali zapewniającej stosowny dystans społeczny, a w materiałach szkoleniowych uwzględniliśmy konieczność zapewniania m.in. przyłbic uczestnikom spotkania. Miejscem warsztatów będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13.

Rekrutację rozpoczynamy 2 września 2020 roku o godzinie 15.00 i będzie trwała do 14 września do godziny 15.00. Liczba miejsc ze względu na sytuację epidemiczną jest ograniczona (maksymalnie 30 osób), a zatem zachęcamy do szybkiej i odpowiedzialnej rejestracji.

Po wyczerpaniu miejsc przygotujemy listę rezerwową. Jeśli osoba zarejestrowana z jakichś powodów będzie musiała zrezygnować z udziału, prosimy o natychmiastową informację, abyśmy mogli zaprosić osobę z listy rezerwowej. Ze względu na unikalność spotkania i ograniczoną liczbę miejsc informujemy, że osoba, która zostanie zarejestrowana na warsztaty i zrezygnuje z udziału bez poinformowania organizatorów o tym fakcie, zostanie objęta pięcioletnim zakazem uczestniczenia w płatnych i bezpłatnych wydarzeniach logopedycznych (konferencjach, warsztatach, szkoleniach) organizowanych przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/6kLV3mRYaHyMLvG9A

Formularz będzie aktywny w terminie między 2 września 2020 (godz. 15.00), a 14 września 2020 roku (godz. 15.00).

W razie pytań, związanych z rekrutacją na warsztaty prosimy o kontakt z Martą Margiel (m.margiel@agereaude.pl). Osoby rejestrujące się na warsztaty zostaną poinformowane mailowo w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji o przyjęciu na warsztaty lub o wpisie na listę rezerwową. Z osobami z listy rezerwowej organizatorzy będą kontaktować się na bieżąco, jeśli pojawią się wolne miejsca.
Zaznaczamy również, że ze względu na trudną sytuację spowodowaną pandemią, zastrzegamy sobie prawo odwołania warsztatów do 18 września 2020 roku włącznie.

Z szacunkiem i pozdrowieniami

Katarzyna Sujkowska-Sobisz


Prezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude