UTBAS Nieprzydatne Myśli i Przekonania Dotyczące Jąkania.

Zapraszam  do zapoznania się z ciekawą ankietą, przygotowaną przez ASRC (Australijskie Centrum Badań Jąkania), dotyczącą wzorców myślenia (i przekonań) osób jąkających się.

Czym są UTBAS? (Unhelpful Thoughts and Beliefs About Stuttering) – Nieprzydatne Myśli i Przekonania Dotyczące Jąkania.

Wyniki ankiety, pozwalają na wiele ciekawych refleksji, dotyczących naszych myśli i przekonań:

  • Czy one są dla nas pomocne?
  • Jaki skutek mają te myśli w naszym życiu?
  • Czy można je zmienić?
  • Czy można mieć inny punkt widzenia?

To taki kolejny krok w stronę autoterapii.

Gdzieś tam w tle Marek Aureliusz „Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli”

A tekst źródłowy:

https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-stuttering-research-centre/resources/unhelpful-thoughts-and-beliefs-about-stuttering-utbas-scales