Coachment

Metoda opiera się na jednoczesnym wykorzystaniu korzyści płynących z coachingu i mentoringu.

Wg ICF (www.icf.org.pl) Coaching jest interaktywnym procesem, który w sposób indywidualny zwiększa tempo rozwoju osobistego i intensyfikuje efekty działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i w większym stopniu korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. (…) Rolą coacha jest wydobycie tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Jedna z definicji opisuje mentoring jako proces uczenia się, wspomagany relacją między doświadczoną osobą, dzielącą się wiedzą, doświadczeniem i mądrością z inną osobą, która jest gotowa i chętna do skorzystania z tej wymiany.

Będąc certyfikowanym coachem (ESFCC) oraz posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla osób jąkających się przy wykorzystaniu podejścia Frasera (Selftherapy) oferuję indywidualne sesje on-line lub bezpośrednie, których celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu dorosłych osób jąkających się. Sam jestem osobą jąkająca się, co sprzyja bardziej pogłębionej i wnikliwej analizie sytuacji takich osób.

Standardowy proces CoachMent zawiera 12 godzinnych sesji on-line, odbywających się z częstotliwością 3-4 razy  w miesiącu, wraz z możliwością wymiany komentarzy i uwag mailem.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz: admin@demostenes.eu