O mnie:

  • 2017-2018: organizator i prowadzący cyklicznych warsztatów dla osób jąkających się – Autoterapia wg. M.Frasera
  • 23.11.2019 (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego) – Konferencja: Wspieranie osób z jąkaniem i ich rodzin. Autor referatu: „Jąkanie, ograniczenie, czy motywacja do pracy nad sobą.”
  • Prelegent podczas konferencji międzynarodowej International Conference on Logopedics Fluency Disorders: Theory and Practice (4 edycja – 25-26. 06.2021); link do postera: “CoachMent – a stuttering modification program with coaching elements, moderated by the PWS”: (https://www.konferencja-zpm.edu.pl/en/home-2/)
  • Współautor “Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu”. (Rozdział: 5 – „Przekleństwo czy dar”), wyd. 2012, Wydawnictwo Edukacyjne
  • 25.07-06.08.2022: praktykant podczas intensywnego programu terapii jąkania – upłynniana (Fluency Shaping) dla osób dorosłych w Kassel (Niemcy)

Arek C admin@demostenes.eu